İYS Kuralları

Kadir Has Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı(IYS II) Kuralları:

 • Sınav’ın yazılı kısmı (dinleme, okuma ve yazma bölümleri) saat 09:30’ başlar ve 12:25’te biter. Sınav’ın konuşma bölümü saat 13:30’da başlar. Sınav, görüntülü ve sesli kayda alınır.
 • Sınavda oturacağınız koltuk numarası, sınav kağıdı üzerinde bulunan numara ve isim listesindeki sınav numaranız aynı olmalıdır.
 • Sınav öncesinde resimli üniversite kimlik kartınızı ibraz etmek üzere hazır bulundurunuz.
 • Sınav süresince sigara içme, tuvalet vs. gibi nedenlerle sınav salonunu terk edip tekrar sınava gelmenize izin verilmeyecektir. Bu nedenle sınav başlamadan önce tüm ihtiyaçlarınızı karşılamanız tavsiye edilir.
 • Sınav listening, reading, writing ve speaking olmak üzere 4 bölümden oluşmaktadır.
 • Sabahki ilk oturum listening, reading ve writing bölümlerini kapsarken, öğleden sonraki ikinci oturum speaking bölümünü kapsamaktadır. Speaking bölümünde sınav prosedürleri gereği görüntü ve ses kaydı alınacaktır.
 • Sınav listening bölümüyle başlayacaktır.
 • Dağıtılan outline kağıdını incelemek için 2 dakikanız bulunmaktadır. Sonrasında ‘lecture’dinlenecektir.’Lecture’ dinlenirken ‘outline’ kağıdına notlar almanız gerekmektedir. ‘Lecture’ bittikten sonra soru kağıtları dağıtılacaktır. Notlarınıza bakarak soruları cevaplayınız. Soruları cevaplamanız için 15 dakika verilecektir. Listening sınavı için ayrılan süre sona erdiğinde kağıtlarınız sınav gözetmenleri tarafından toplanacaktır.
 • Listening bölümünün ardından Reading ve Writing bölümü dağıtılacaktır.
 • Her bölüm için tavsiye edilen süre kağıtların üzerinde yazmaktadır.
 • Dağıtılan reading ve listening kağıtlarının isim-soyisim kısımlarını dikkatlice doldurmanız gerekmektedir. İsimsiz kağıtlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Writing bölümüne öğrenciler isimlerini kesinlikle yazmamalıdır. Writing kağıtlarının üzerinde sadece öğrencilerin okul numaraları yazılacaktır. Listening bölümünün outline kağıdına isim soyisim yazma zorunluluğu yoktur. Bu kağıt değerlendirmenin bir parçası değildir.
 • Dağıtılan sınav kağıtlarından her öğrenci bireysel olarak kendisi sorumludur.
 • Sınav esnasında konuşmak ve/veya soru sormak kesinlikle yasaktır. Gerekli tüm açıklamalar kağıtların üzerinde ve duyurularda mevcuttur.
 • Sınav süresince kalem, silgi vs. alışverişi yasaktır. Sınav araç gereçleri yanınızda olmalıdır.  Sınava yüzü saklayan şapka, kapşon ve benzeri aksesuarlarla girmemeniz gerekmektedir.
 • Sınavda cep telefonunuz yanınızda olmamalıdır. Telefonunuzun yanınızda olduğu durumlarda sınav başlamadan telefonunuzu tamamen kapalı konuma getirerek sınav gözetmenine teslim edip, sınav bitiminde teslim alabilirsiniz.  Öğrencinin telefonunu teslim alması tamamen kendi sorumluluğundadır. Cep telefonu kuralına aykırı herhangi bir durumda sınavınız geçersiz sayılacaktır.
 • Sınava geç gelen öğrenci listening bölümü sona erene kadar sınava alınmayacaktır.(ilk 35 dakika)
 • Listening bölümü bittikten sonra isteyen öğrenci, bir daha geri dönmemek üzere sınavını teslim edip ve sınav teslim belgesini imzalayıp çıkabilir.Sınavın son 15 dakikası  sınav salonunu terk etmek yasaktır.
 • Sınav sırasında kopya çeken ya da çekmeye teşebbüs eden öğrencilerin sınavı geçersiz sayılacaktır. Bu tesbit sınav gözetmeni tarafından yapılır.
 • Sınav gözetmenleri tarafından yapılan uyarıların dikkatlice dinlenmesi zorunludur. Sınav süresince sınav kurallarına uymayan öğrenciler bir kez daha uyarılmayacak ve bu öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.
 • Sınav süresi dolduğunda tüm sınav evraklarınızı sınav gözetmeninin yönlendirmesiyle, sıra sayılarına göre tek tek teslim etmelisiniz. Sınav bitiminde sınava giriş listesine imza atmanız gerekmektedir. İmza atmadan çıkılması durumunda sınav geçersiz sayılacaktır.
 • Bulundukları Akademik Yıl içerisinde başarısız olan tüm öğrencilerin, bir sonraki Akademik Yıl Eylül ayında yapılacak olan İngilizce Yeterlilik (Proficiency) Sınavı’na girme hakları vardır.

Sınav örnekleri için tıklayınız.